Společnost Drtiče třídiče s.r.o. byla založena v říjnu 1995 (nástupce firmy Wood Trading). Původně byla postavena na dlouhodobém pronájmu strojů (drtičů a třídičů), ale posléze jsme se začali orientovat na realizaci zakázek vlastními stroji i lidmi. V současné době se zabýváme převážně recyklací  stavebního odpadu, úpravou asfaltových kar a frézované živice jako R materiál a dodavatelským zpracováním přírodního kameniva v kamenolomech a pískovnách po celé České republice a na Slovensku. Sídlo společnosti je v Olomouci, kde máme vlastní deponii zpracování odpadů. Naším hlavním podnikatelským cílem je spokojenost zákazníka a dlouhodobá spolupráce.

Poslední reference