Společnost Drtiče třídiče s.r.o. byla založena v říjnu 1995 ( nástupce firmy Wood Trading). Původně byla postavena na dlouhodobém pronájmu strojů ( drtičů a třídičů), ale posléze jsme se začali orientovat na realizaci zakázek vlastními stroji i lidmi. V současné době se zabýváme převážně recyklací  stavebního odpadu, úpravou asfaltových kar a frézované živice jako R materiál a dodavatelským zpracováním přírodního kameniva v kamenolomech a pískovnách po celé České republice a na Slovensku. Sídlo společnosti je v Olomouci, kde máme vlastní deponii zpracování odpadů. Naším hlavním podnikatelským cílem je spokojenost zákazníka a dlouhodobá spolupráce.

Poslední reference

Název projektu:
Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti Drtiče – třídiče s.r.o.

Registrační číslo projektu:
CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0022310

Celkové způsobilé výdaje: 10 417 894,96 Kč

Maximální částka dotace: 4 409 550 Kč

Datum zahájení projektu: 15.5.2020

Plánované datum ukončení projektu: 31.12.2021

Popis projektu:
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím zavedení moderních výrobních technologií pro zavedení cirkulárního hospodářství. S nově pořízenou technologií bude společnost schopna provádět drcení a třídění  tavebního odpadu k dalšímu využití.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.