Společnost Drtiče třídiče s.r.o. byla založena v říjnu 1995 (nástupce firmy Wood Trading). Původně byla postavena na dlouhodobém pronájmu strojů (drtičů a třídičů), ale posléze jsme se začali orientovat na realizaci zakázek vlastními stroji i lidmi. V současné době se zabýváme převážně recyklací  stavebního odpadu, úpravou asfaltových kar a frézované živice jako R materiál a dodavatelským zpracováním přírodního kameniva v kamenolomech a pískovnách po celé České republice a na Slovensku. Sídlo společnosti je v Olomouci, kde máme vlastní deponii zpracování odpadů. Naším hlavním podnikatelským cílem je spokojenost zákazníka a dlouhodobá spolupráce.

Poslední reference

dotace firmě Drtiče třídiče s.r.o.

V období od 7.9.2021 do 20.12.2021 realizovala společnost Drtiče – třídiče s.r.o. projekt s názvem „Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti Drtiče – třídiče s.r.o..“ a to v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Nízkouhlíkové technologie – V. Výzva – aktivita DRUHOTNÉ SUROVINY. Předmětem projektu je pořízení technologie – mobilního čelisťového drtiče pro výrobu zcela nového segmentu druhotné suroviny. Vzniklé suroviny budou dále využívány ve stavebnictví. Výsledkem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím pořízení nových technologií, díky kterým bude společnost moci zpracovávat stavební odpad a následně jej využívat opět ve stavebnictví. Hlavními přínosy je navýšení množství produkované druhotné suroviny, která jí dosud v nabídce chyběla, a která zároveň tvoří velký segment trhu. Tímto krokem společnost dozajista podpoří rozvoj v rámci oběhového hospodářství. Bude tak docházet ke drcení a třídění odpadů v plném rozsah.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK. Celkové způsobilé výdaje projektu byly 9 799 000 Kč, udělená dotace tvořila 4 409 550 Kč.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0022310